تلفن: 02122224948
ایمیل: hamoon.agency@gmail.com

دیجی کمپین چکار می‌کند؟

دیجی کمپین

۱. تجزیه و تحلیل داده ها

۲. تبلیغات در رسانه های اجتماعی

۳. بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

۴. بازاریابی موتورهای جستجو

۵. بازاریابی محتوایی

۶. طراحی سایت

۷. مدیریت صفحات رسانه های اجتماعی و سایت

 
دیجی کمپین
img

دیجی کمپین